AVÍS LEGAL
En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, li fem coneixedor que les seves dades personals que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporats en un fitxer responsabilitat de L´Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia con NIF. G58057902 , inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona,  al Dipòsit d’Estatuts d’Associacions Empresarials del Departament de Treball, Afers Socials i Família,amb el núm. 08/570. La finalitat d'aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.perception.es i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a L´Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia, de manera que respongui a tot moment a la seva situació real, sent l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per això a L´Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia  o a tercers. L´Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda a les pàgines d'Internet de    L´Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia  .

Amb els límits establerts en la llei, L´Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia  no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d'Internet. Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de L´Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia estan elaborats per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'Internet de L´Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia  poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant,L´Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia  no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de L´Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de L´Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia.

Així mateix, per accedir als serveis que L´Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia  ofereix a través del website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l'establert en la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, li informem que les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de L´Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia , amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis. Així mateix, li informem de la
possibilitat que exerceixi els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal,A.P.V.P.B.P. en la c/ Sant Pau nº 15 LOCAL A en Barcelona (08001), o bé, enviar un correu electrònic a  (Necessites javascript per veure aquest correu-e).
La seva acceptació al present Avís Legal també suposa la prestació del seu consentiment exprés perquè L´Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En el supòsit de no estar interessat a rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a L´Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia, a l'adreça anteriorment indicada o al correu electrònic (Necessites javascript per veure aquest correu-e). , manifestant la seva voluntat.

Mitjançant l'emplenament i enviament dels corresponents formularis d'aquesta web, l'Usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de L´Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia. En cas que Un. inclogui en els formularis d'aquesta web, dades de caràcter personal titularitat de terceres persones haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li dels extrems continguts en els paràgrafs
anteriors.PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els continguts subministrats per L´Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de L´Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia o de les persones físiques o jurídiques que s'informi. Mitjançant l'adquisició d'un producte o servei, L´Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia no confereix al adquirente cap dret d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se  tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a la disposició de terceres persones dits continguts.

La propietat intel·lectual s'estén, a més del contingut inclòs en L´Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzat per a la seva programació.

 L´Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables i, si bé s'han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta,  L´Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia no pot garantir que a tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar-se en ella com si ho anés. L´Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d'aquesta web.


 L´Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat alguna com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l'usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

En cap cas L´Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia , les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, empleats i, en general, el personal autoritzat seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directa o indirectament, de l'ús i/o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d'aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d'interrupcions enel servei o transmissió o de fallades en la línia en l'ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o un altre mitjà, constituint amb caràcter general legals un avís a qualsevol usuari que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.
 L´Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a la disposició de tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc i ventura exclusiva de l'usuari. L´Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia no recomana ni garanteix cap de la/s Informació/és obtinguda/s per o a través d'un vincle,L´Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la Informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un vincle, tant en connectar a la web de  com en accedir a la informació d'altres webs des de la mateixa. 

NORMES DE COMPORTAMENT DEL BLOG
Si vols participar en els nostres blogs, hauràs d'acceptar aquestes regles:

1.- Responsabilitat de l'Usuari. En participar en els blogs de la web ets l'únic responsable dels missatges que difonguis a través d'aquells, garantint a L´Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia  la total indemnidad front qualsevol reclamació que pogués plantejar-se-li per tals conceptes.
En cas que els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, l'usuari garanteix que és el seu propietari o compta amb l'autorització del propietari per difondre-ho en els Blogs.
I s'eximeix a L´Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per tals conceptes.

2. L'usuari haurà de, abans de publicar un missatge, triar el blog apropiat. Aquells missatges que no s'ajustin a la temàtica del blog podran ser eliminats. Està totalment prohibit publicar promocions i enllaços d'ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena ni qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s'ajusti al normal desenvolupament dels temes dels blogs.

3. L'usuari haurà de respectar a la resta d'usuaris. L'usuari ha de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions dels altres usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic dels blogs.

4.L´Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats en els blogs de la web conforme als termes i mitjans convenients sense que per això correspongui a l'usuari cap tipus de compensació.

5. L´Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia no és responsable del publicat en els blogs de la web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada en els mateixos. Correspon a l'usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.

6. L´Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia no garanteix la disponibilitat ni continuïtat del servei de blogs de la web, podent modificar-ho, suspendre-ho o eliminar-ho de la web sense previ avís, a qualsevol moment.

7. En el cas que un usuari pugui veure's afectat per actuacions il·legals, o detecti un mal ús dels blogs de la web per part d'altres usuaris, podrà posar-ho en coneixement de L´Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia, a través del correu electrònic(Necessites javascript per veure aquest correu-e). , indicant en la referència de l'assumpte “moderació de blogs”, perquè L´Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia. pugui moderar o eliminar els mateixos.

8. L'usuari mantindrà indemne a L´Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia enfront de qualsevol reclamació que pogués presentar-se-li pels missatges que l'usuari hagi difós en els blogs o per qualsevol altra conducta vinculada o derivada de la utilització per l'usuari dels blogs de la web.PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
Aquesta web és propietat de L´Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de L´Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per L´Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjà legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de L´Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia l'ús que l'usuari pugui dur a terme sobre aquest tema, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de L´Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia.LLEI APLICABLE I JURISDICCION
Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renúncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.