El càrrec de tresorer l'excerxeix Jordi Bastardas Gilbert.