L'ASSOCIACIÓ des de fa temps té subscrit un contracte de col·laboració amb li Empresa CSQ per a la instal·lació de Datafonos (recarrega de mòbils). APVPBP estima imprescindible que tots els seus associats comptin amb un TPV de CSQ fent recarregues. APVPBP persegueix comptar amb tota la seva xarxa, com a capil·laritat que li permeti "arrencar" posteriorment altres projectes.CONDICIONANTS:Cada associat haurà de subscriure el pertinent contracte, amb CSQ. Per defecte, la forma de treball serà postpago mitjançant gir bancari a la vista. Si l'asseguradora de riscos amb la qual treballa FULLCARGA no concedís el suficient crèdit, la forma de treball passaria a ser prepagament. GMV facturarà setmanalment de dilluns a diumenge amb tall a 31/12.L'associat, a la recepció gratuïta del TPV per part de CSQ, haurà de signar el document de lliurament responsabilitzant-se de la correcta guàrdia i custòdia del mateix

VENDA de TARJETES de transport !