Ara que comença l'any m'agradaria recordar-vos la situació en què es troben les nostres màquines de tabac, després de dos anys de no rebre ingressos de les principals empreses tabaqueres per la informació de vendes.

Com sabeu, des de l'Associació hem intentat trobar nous ingressos per, almenys, garantir el manteniment de les màquines, sense que això representi una despesa addicional per al venedor. Aquest any ho hem pogut aconseguir, no sense gran esforç per la nostra banda. Per això m'agradaria insistir que quan passi algú de la nostra oficina per recopilar informació de les màquines, li presteu tota l'ajuda possible. Penseu que ara venem la informació de vendes de les marques més barates (AUSTIN, ELIXIR, Etc...) a una empresa de consulting que és qui paga per les dades que recopilem. Per tant, INSISTIR que en els carrils hem de tenir-les marques que obliga el Comissionat del Tabac: (MalboroWinstonCamel, Fortuna, Ducats, Luky Strike, i Nobel) mes aquelles que figuren en els botons que periòdicament es renoven des de l'Associació.

Hem de pensar que si no volem pagar un suplement pel manteniment de les màquines, hem d'esforçar-nos a tenir també aquestes marques més barates i que estan per les quals una empresa de consulting està disposada a pagar per la informació de les vendes de les seves aquests productes.

Recordeu que està totalment prohibit vendre el tabac en mà, tenir en estoc més tabac del que cap en la màquina, etc. si teniu, algun dubte crideu a l'Associació.

La APVPBP instal·la màquines de tabac de l'empresa GMVending, totalment gratuïtes, incloent el manteniment anual, les úniques obligacions del venedor són les següents: 

  1. Tenir el permís de tabacalera al dia.
  2. Màquina ha d'estar visible al públic
  3. Signar un contracte entre el Associat i la APVPBP
  4. Tenir totes les 26 marques de tabac
  5. Un altre tipus d'ingrés, és la publicitat del panell frontal, si n'hi ha, es repartirà entre totes les màquines

 

MESURES MÀQUINA TABAC

 

INFORMACIONS ÚTILS: COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS

1) Està prohibit vendre tabac sense autorització del Comissionat.

2) Les autoritzacions tenen una durada de tres anys renovables per períodes d’igual durada.

3) El Comissionat comprova que el tabac es compra a l’expenedoria on es va tramitar l’autorització (cal disposar de factures que acreditin la compra del tabac). Es pot demanar el canvi d’expenedoria entre els tres estancs més propers al punt de venda.

4) Es pot demanar autorització per tenir més d’una màquina expenedora.

5) Està prohibit vendre tabac fora de la màquina expenedora.

6) La venda de tabac a preus diferents als autoritzats és sancionable.

7) El tabac només es pot emmagatzemar en el interior de la màquina expenedora. Està prohibit tenir paquets afora per anar omplint els carrils.

8) El transport del tabac l’ha de fer el titular del punt de venda, els seus familiars vinculats al negoci o els seus dependents (ambdós casos amb autorització expressa). També ho pot fer l’estanquer, els seus familiars o els seus dependents autoritzats. Si ho fan unes altres persones s’ha de comunicar la seva identitat al Comissionat i, en cap cas, la gestió serà remunerada.

9) El responsable de la ubicació de la màquina, del seu correcte funcionament i del comandament de control per menors és exclusivament del titular del punt de venda.

10) El punt de venda ha de mantenir-se neutral en la venda de tabac sense promocionar, incentivar o afavorir una marca per sobre d’una altra.

11) L’autorització s’ha de fixar en un lloc visible de la màquina expenedora sota una protecció transparent.

12) Al frontal de la màquina cal posar una advertència sanitària sobre els perjudicis del tabac per la salut i la prohibició de vendre a menors d’edat.

Barcelona, 19 de maig de 2016