ÀREA D’ATENCIÓ A L’ASSOCIAT

En aquest departament tenim varies funcions. En primer lloc, atendre els problemes, els dubtes i les suggerències dels nostres associats i, en cas de necessitat, posar-nos en contacte amb les distribuïdores per solucionar qualsevol contratemps. En segon lloc, atendre tots els futurs associats, donant -els tota la informació que necessitin pel que fa a la nostra associació i als diferents distribuïdors, així com informació relativa al nostre sector.

El nostre horari d’atenció és dimarts i dijous de 16:00 a 18:00 hores. Podeu contactar amb nosaltres directament a les nostres oficines o a través del telèfon de l’associació. També podeu fer servir el correus electrònic. La nostra adreça és atenció@apvpbp.es

 

 
   

 

 

Documentació necessària i requeriments per tramitar l’alta a l’Associació

ALTA D’ASSOCIAT: 500 € (a pagar al comptat o en 24 mensualitats)

QUOTA MENSUAL: 40 €

KIOSC MUNICIPAL:

 1. Llicència administrativa

 2. Alta al cens – I.A.E.

 3. Fotocòpia D.N.I.

 4. Dues fotos mida carnet

 5. Fotocòpia de factures de Marina i Logística

 6. Domiciliació bancària

 

TIENDA:

 1. Alta al cens – I.A.E.

 2. Fotocòpia D.N.I.

 3. Dues fotos tamany carnet

 4. Fotocòpia de factures de Marina i Logística

 5. Domiciliació bancària