El nou model de quioscos

06/04/2021

La crisi específica del nostre sector ens obliga a replantejar-nos el nostre model de negoci, els quioscs al ser propietat municipal tenen l'obligació d'adaptar el plec de condicions actual abans de realitzar canvis substancials.

Com ja és sabut el nostre sector fa anys que arrossega baixades de vendes i en conseqüència tancament de punts de venda, és evident que la societat ha canviat i el paper ha perdut importància, això no vol dir que no tingui certa demanda ja que no podem negar que la cultura del paper existeix però deixa el volum de vendes per molt per sota de l'umbral de rendabilitat que qualsevol negoci necessita per sobreviure.

Aquesta és una situació compartida per tot el sector indiferentment si la venda de premsa es realitza en via pública(quioscs) o en local (papereries), la gran diferència és que de la mateixa manera que les papereríes son  negocis privats i poden donar-li els usos que en creguin convenients, demanant els permisos corresponents a l'administració, els quioscs son de titularitat municipal i solsament poden comercialitzar el que els autoritza el plec de condicions actual.

Tenim l'obligació de remarcar que tot i que les papereríes no tinguin plec de condicions que complir en cap moment volem transmetre la sensació de que tinguin més fàcil el canvi d'usos, ja que pateixen la crisi del sector de la mateixa manera que els quioscs.

 

A continuació teniu l'enllaç a la última notícia publicada per Btv sobre aquest tema, on el nostre Vicepresident  Jordi Bastardas exposa la problemàtica existent.

 

Clica aqui

 

 

Arxivat a: General

Actualitat

Núvol d'etiquetes