Assamblea General Ordinària 2019

02/12/2019

El passat 7 de Novembre es va celebrar la Assamblea General Ordinària de la Associació Professional de Venedors de Premsa de Barcelona i Província.

ASSAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Associació Professional de Venedors de Premsa
de Barcelona i Província(APVPBP)

Barcelona a 7 de Novembre de 2019

El passat 7 de Novembre, l´acte va transcòrrer segons l´ordre del dia previst:

1.- Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea General Ordinària anterior.
2.- Lectura i aprovació de l’estat de comptes de l’exercici 2018.
3.- Aprovació de les quotes del 2020.
4.- Lectura i aprovació del pressupost del 2020.
5.- Informe de presidència.
6.- Informe de l’àrea comercial.
7.- Informe de l’àrea informàtica i xarxes socials.
8.- Torn obert de paraules.

Desprès de la benvinguda de la presidenta es va llegir i aprovar l´acta de la última Assamblea General Ordinaria aprovada amb 1 vot en contra i 2 vots en blanc.
Acte seguit es passa a la lectura per part del tresorer Maxi Frutos de l´estat de comptes sotmessos a votació aprovats amb 1 vot en contra.

Un cop aprovat l´excercici anterior es va explicar el següent punt de l´ordre del dia, degut a la baixada d´ingressos s´acorda augmentar en 5€ la quota mensual per tal de poder seguir mantenint tots els serveis ofertats i no mermar la capacitat de resol.lució dels conflictes dels associats, mesura aprovada amb 1 vot en blanc.

Acte seguit es passa a la lectura i votació del pressupost per l´any 2020, aprovades amb 1 vot en contra i 1 vot en blanc

Un cop resolt el punt nº 4 la Presidenta Sra.Marga Céspedes presenta el seu informe on explicà el procès electoral del passat mes de Maig, en el qual va sortir guanyadora l´actual Junta sense votació al no haver una proposta de Junta alternativa. El informe continua amb l´exposició de la rel.lació de l´Associació amb els diferents Ajuntaments de la àrea Metropolitana, seguidament passà l´estat de la rel.lació amb els diferents editors i proveedors.

En l´informe de la àrea comecial el Vicepresident Jordi Bastardes explica les diferents iniciatives que s´estant treballant sent una d´aquestes la que mès controvèrsia aixeca la instal.lació de caixers automàtics en els quioscs de Barcelona, l´Associació treballa colze a colze amb l´Ajuntament de Barcelona per fer realitat aquest projecte tan positiu per al col.lectiu.

En l´informe de la àrea informàtica el tècnic Toni Villaescusa explica el nou programa informàtic “KIOSLINE.COM” que està desarrotllant, adquirint el compromís que sigui totalment operatiu a principis d´any vinent, la principal diferència respecte l´anterior es que es treballa totalment on-line i s´utilitza una base de dades conjunta amb el que s´aconsegueix una entrada dels productes molt mès àgil a part de la simplificació dels processos d´entrada, devolució i venda dels productes.

En la part de les xarxes socials el Vocal Joan López explica la importància d´aquestes i com es pensa utilitzar aquesta eina en benefici del col.lectiu, tambè expressa la voluntat de començar a fer un arxiu històric i per a tal demana fotografíes antigues dels punts de venda.

Un cop finalitzat aquest punt es passa al torn obert de paraules, en no haver-hi preguntes es dona l´Assamblea per finalitzada.

Arxivat a: General

Actualitat

  1. 23/04/2020
    Compartim amb vosaltres la carta que ens ha enviat Esther Vera Directora del Diari Ara
    Arxivat a: General
  2. 23/04/2020
    Dins de la excepcionalitat de la situació es Sant Jordi
    Arxivat a: General

Núvol d'etiquetes