CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

03/05/2018

De conformitat amb el que estableixen els articles 15 i 26 dels nostres estatuts, em plau convocar-te a l’Assemblea General Extraordinària, em plau convocar-te a l’Assemblea General Ordinària de l’Associació Professional de Venedors de Premsa de Barcelona i Província, que tindrà lloc el proper 24 de maig de 2018.......

De conformitat amb el que estableixen els articles 15 i 26 dels nostres estatuts, em plau convocar-te a l’Assemblea General Ordinària de l’Associació Professional de Venedors de Premsa de Barcelona i Província, que tindrà lloc el proper 24 de maig de 2018, a les 19:00 hores en 1ª convocatòria i a les 19:30 hores en 2ª convocatòria, a l’Hotel Oriente ubicat a les Rambles núm. 45 de Barcelona, sota el següent,

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea General Ordinària anterior.
2.- Lectura i aprovació de l’estat de comptes de l’exercici 2017.
3.- Lectura i aprovació del pressupost del 2019.
4.- Informe de presidència.
5.- Informe de l’àrea comercial (màquines de tabac)
6.- Informe de l’àrea d’associats.
7.- Informe de l’àrea d’enllaços.
8.- Torn obert de paraules.

Barcelona, 26 d’abril de 2018

Cristina Anés - Presidenta

NOTA: S’acompanya l’estat de comptes de l’exercici 2017 i el pressupost del 2019. Qualsevol associat que vulgui un informe més detallat dels comptes, es pot dirigir a l’Associació el dimarts 15 i el dimecres 16 de maig, de 16:30 a 19 h.

Arxivat a: General

Actualitat

  1. 05/12/2019
    L´Associació ha fet participacions de la loteria de Nadal i d´una fantàstica panera valorada en 2400€
    Arxivat a: General
  2. 02/12/2019
    El passat 20 de Novembre els/les companys/es van celebrar una reunió de Junta ordinària
    Arxivat a: General

Núvol d'etiquetes