4t trimestre

17/01/2018

Bon dia, S'aproxima la data per a la presentació del model 115 “Retencions de lloguers” corresponent al quart trimestre de l'exercici 2017 i model 180 resum anual lloguers.

Bon dia,

S'aproxima la data per a la presentació del model 115 “Retencions de lloguers” corresponent al quart trimestre de l'exercici 2017 i model 180 resum anual lloguers.

Seria necessari que ens confirmin si hi ha hagut algun canvi respecte al mes anterior o algun canvi de perceptor (propietari) que l'any anterior:

- si no hi ha hagut cap canvi: confirmi'ns per favor que no hi ha hagut cap canvi.

- si hi ha hagut algun canvi:

Seria necessari que ens enviïn les factures del lloguer dels mesos d'Octubre, Novembre i Desembre en la qual aparegui: base imposable (basi lloguer), import d'IVA, import de retenció i total pagament.

Dades del nou/canvis del perceptor.

Preguem ens enviïn la informació en la major brevetat possible.

Si no hem rebut comunicació alguna, abans del dia 10 de Gener, entendrem que les dades són els mateixos que el trimestre anterior (3T 2017) i mateix perceptor que el de l'any anterior.

Arxivat a: General, 4t trimestre

Actualitat

Núvol d'etiquetes