CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

03/05/2018

De conformitat amb el que estableixen els articles 15 i 26 dels nostres estatuts, em plau convocar-te a l’Assemblea General Extraordinària, em plau convocar-te a l’Assemblea General Ordinària de l’Associació Professional de Venedors de Premsa de Barcelona i Província, que tindrà lloc el proper 24 de maig de 2018.......

De conformitat amb el que estableixen els articles 15 i 26 dels nostres estatuts, em plau convocar-te a l’Assemblea General Ordinària de l’Associació Professional de Venedors de Premsa de Barcelona i Província, que tindrà lloc el proper 24 de maig de 2018, a les 19:00 hores en 1ª convocatòria i a les 19:30 hores en 2ª convocatòria, a l’Hotel Oriente ubicat a les Rambles núm. 45 de Barcelona, sota el següent,

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea General Ordinària anterior.
2.- Lectura i aprovació de l’estat de comptes de l’exercici 2017.
3.- Lectura i aprovació del pressupost del 2019.
4.- Informe de presidència.
5.- Informe de l’àrea comercial (màquines de tabac)
6.- Informe de l’àrea d’associats.
7.- Informe de l’àrea d’enllaços.
8.- Torn obert de paraules.

Barcelona, 26 d’abril de 2018

Cristina Anés - Presidenta

NOTA: S’acompanya l’estat de comptes de l’exercici 2017 i el pressupost del 2019. Qualsevol associat que vulgui un informe més detallat dels comptes, es pot dirigir a l’Associació el dimarts 15 i el dimecres 16 de maig, de 16:30 a 19 h.

Arxivat a: General

Actualitat

  1. 12/12/2018
    Us informem que a partir del 17 de desembre......,
    Arxivat a: General
  2. 17/11/2018
    LA VANGUARDIA   La Vanguardia ofereix als nostres associats la targeta Club Vanguardia gratis, del qual pots gaudir de les seves múltiples descomptes en hostaleria, cinema, teatre etc .. Per obtenir-…
    Arxivat a: General

Núvol d'etiquetes