CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

03/05/2018

De conformitat amb el que estableixen els articles 15 i 26 dels nostres estatuts, em plau convocar-te a l’Assemblea General Extraordinària de l’Associació Professional de Venedors de Premsa de Barcelona i Província, que tindrà lloc el proper 24 de maig de 2018.......

De conformitat amb el que estableixen els articles 15 i 26 dels nostres estatuts, em plau convocar-te a l’Assemblea General Extraordinària de l’Associació Professional de Venedors de Premsa de Barcelona i Província, que tindrà lloc el proper 24 de maig de 2018, a les 20:00 hores en 1ª convocatòria i a les 20:30 hores en 2ª convocatòria, a l’Hotel Oriente ubicat a les Rambles núm. 45 de Barcelona, sota el següent,


ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar, si s’escau, la modificació dels estatuts de l’entitat.

Barcelona, 26 d’abril de 2018

Cristina Anés - Presidenta

NOTA: S’acompanya projecte de modificació d’estatuts. Els socis interessats en presentar alguna esmena al projecte d’estatuts poden enviar-les a (Necessites javascript per veure aquest correu-e) i (Necessites javascript per veure aquest correu-e) fins el 23 de maig de 2018.

==============================================================================

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo que establecen los artículos 15 y 26 de nuestros estatutos, me complace convocarte a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia, que tendrá lugar el próximo 24 de mayo de 2018, a las 19:00 horas en 1ª convocatoria y a las 19:30 horas en 2ª convocatoria, en el Hotel Oriente sito en las Ramblas nº 45 de Barcelona, bajo el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

1.- Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria anterior.
2.- Lectura y aprobación del estado de cuentas del ejercicio 2017.
3.- Lectura y aprobación del presupuesto del 2019.
4.- Informe de presidencia.
5.- Informe del área comercial (máquinas de tabaco)
6.- Informe del área de asociados.
7.- Informe del área de enlaces.
8.- Ruegos y preguntas.

Barcelona, 26 de abril de 2018

Cristina Anés - Presidenta

NOTA: Se acompaña el estado de cuentas del ejercicio 2017 y el presupuesto del 2019. Cualquier asociado que quiera un informe más detallado de las cuentas se puede dirigir a la Asociación el martes 15 y el miércoles 16 de mayo, de 16:30 a 19 h.

Archivado en: General

Actualidad

  1. 12/12/2018
    Os informamos que a partir del 17 de Diciembre......,
    Archivado en: General
  2. 17/11/2018
    LA VANGUARDIA   La Vanguardia ofrece a nuestros asociados la tarjeta Club Vanguardia gratis, del que puedes disfrutar de sus múltiples descuentos en hostelería, cine, teatro etc.. Para obtenerla te …
    Archivado en: General

Nube de etiquetas